මහනුවර දිසාපති ලෙස ඩී.එම්.එන්.ජී.ජී. තිස්ස කරුණාරත්න මහතා පත් වෙයි

 

මහනුවර දිසාපති සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙස ඩී.එම්.එන්.ජී.ජී.තිස්ස කරුණාරත්න මහතා අද (18) සිය රාජකාරී ආරම්භ කරන ලදී. රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් වන කරුණාරත්න මහතා මහනුවර රාජකාරී කටයුතු කරන 18 වැනි දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයායි.

1991 වසරේ උප දිසාපතිවරයෙක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට එක් වූ කරුණාතරත්න මහතා සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස්වරයෙක්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙක් සහ ආණ්ඩුකාර ලේකම්වරයෙක් ලෙස කටයුතු කර ඇත. දිසාපතිවරයා ලෙස වැඩභාර ගැනීමට පෙර කරුණාරත්න මහතා මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් ලෙස කටයුතු කරන ලදී.

 

 

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ පළමු පන්තියේ නිලධාරීන්

සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම නිදහස් කිරීමේ පාඨමාලාව - දින 10

 

පළමු අදියර නිමකරමින් සාර්ථකව ඉදිරියට ....

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ අදාළ නිලධාරීන් වෙනුවෙන් උක්ත  පාඨමාලාවේ පළමු අදියර සඳහා කණ්ඩායම් දෙකක් සාර්ථකව නිමකරමින් දෙවන අදියර මේ වන විට මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් ආරම්භ කර තිබේ. පළමු අදියර යටතේ පුහුණු පාඨමාලා දෙකක් 2018.10.04 දින සිට 2018.10.26 දින දක්වා සාර්ථකව පැවැත්වු අතර ඒ සඳහා සහාභාගි වු නිලධාරීන් 215 දෙනෙකු වෙත සහතික පිරිනැමීම මේ වන විට අවසන් කර ඇත. දෙවන අදියර යටතේ පාඨමාලා දෙකක් 2018.10.29 දින සිට 2018.11.24 දින දක්වා නිලධාරීන් 201 දෙනෙකු සඳහා මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී මේ වන විට සාර්ථකව පැවැත්වේ

 

මහනුවර දිස්ත්‍රික් දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා ඇගයීම් වැඩසටහන

2018

ප්‍රතිඵල ලේඛනය

 

අනු අංකය ඇඟයීම ශ්‍රේණිය ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩය දහම් පාසලේ නම නිපුණතා ඇඟයීම් අංකය ශිෂ්‍ය/ශිෂ්‍යාවගේ නම ලබා ගත් ලකුණු ප්‍රමාණය ස්ථානය
1 ප්‍රායෝගික දැනුම  1 ශ්‍රේණිය ගඟ ඉහල කෝරලය ශ්‍රී රේවත දහම් පාසල උලපනේ 26 අයි ඩබ්ලිව් එම් ඩි සිතුම්සා හංසනී 87 1
2 ප්‍රායෝගික දැනුම  1 ශ්‍රේණිය දොළුව ශ්‍රි සුචරිතෝදය දහම් පාසල හුණුගල  12 යු ජි යසිත් ගිම්හාන් 86 2
3 ප්‍රායෝගික දැනුම  1 ශ්‍රේණිය කුණ්ඩසාලේ කලාප අංක 1 ශ්‍රී ධම්මානන්ද දහම් පාසල දිගන රජවැල්ල 1 ඩබ්ලිව් ඒ ඒ උමයංගනා විජේසිහ 85 3
4 ප්‍රායෝගික දැනුම  1 ශ්‍රේණිය උඩපළාත ශ්‍රී ධර්මරාජ දහම්පාසල, මහ උඩගම 11 එච්.ජී.ඩබ්. සසංක හතුරුසිංහ 82 4
5 ප්‍රායෝගික දැනුම  1 ශ්‍රේණිය අකුරණ සිරි මිහිදු දහම්පාසල, ඇල්ලේකඩේ, මිලාන පල්ලේගම 20 ඒ.පී.වයි.දීමන්ති අත්තනායක 80 5
6 ප්‍රායෝගික දැනුම  2 ශ්‍රේණිය අකුරණ ශ්‍රී සුදර්මෝදය දහම් පාසල,කොනකලගල,අලවතුගොඩ 47 ඩබ්.ජී.රුචිර ලක්ෂිත අමරසිංහ 100 1
7 ප්‍රායෝගික දැනුම  2 ශ්‍රේණිය පාතදුම්බර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල,මීගමවත්ත,වත්තේගම 32 ජී.ජී.තමාල් රන්දිදු ජයසිංහ 98 2
8 ප්‍රායෝගික දැනුම  2 ශ්‍රේණිය දෙල්තොට ශ්‍රී බොධිරුක්ඛාරාම දහම් පාසල,කොළඹිස්ස 42 කේ.එම්.නෙත්මි විමංසා කැකුලංදර 97 3
9 ප්‍රායෝගික දැනුම  2 ශ්‍රේණිය පාතහේවාහැට මාරස්සන කළාපය ශ්‍රී සුමනසාර දහම් පාසල,මාරස්සන 40 ආර්.එම්.අරවිදු ඉමේද බණ්ඩාර රණතුංග 95 4
10 ප්‍රායෝගික දැනුම  2 ශ්‍රේණිය යටිනුවර ගගපළාත ශ්‍රී ජිනරුවන් දහම් පාසල,ඉළුප්වත්ත,පිළිමතලාව 34 ඒ.ජී.රිවිත් දෙස්විල් ගුණරත්න 90 5
11 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 1 ශ්‍රේණිය  පාතදුම්බර ශ්‍රී සුනන්ද දහම් පාසල විද්‍යාදර්ශණ පිරිවෙන 59 තේජාන් සෙනුෂ්ක මල්ලවආරච්චි 85 1
12 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 1 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලය කලාප අංක 1 උඩගම සිරි ධම්මතිලක දහම් පාසල ශ්‍රී වර්ධනාරාමය උඩගම 55 කොඩිකාරගේ මහීෂ හංසන කොඩිකාර 83 2
13 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 1 ශ්‍රේණිය  ගඟවට කෝරලය උතුර ශ්‍රී ශාන්ති බාලිකා දහම් පාසල  57 ඩි ජි ආර් එච් වීරසිංහ 82 3
14 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 1 ශ්‍රේණිය  උඩුනුවර කලාප අංක 1 ශ්‍රී සුචරිත වර්ධන දහම් පාසල ශ්‍රී වේළුවනාරාමය කමෙඩ ගෙලිඔය 63 ආර් එම් එස් අයි ආදිත්‍ය රත්නායක 81 4
15 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 1 ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය  දොලපිල්ල ශ්‍රී ඥාණාලෝක දහම් පාසල පබ්බතාරාම රජමහා විහාරය දොලපිහිල්ල 75 දැහැමි චමත්කා සමරසිංහ  80 5
16 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 2 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ කලාප අංක 2 ශ්‍රී සරණංකර ගුණරතන දහම් පාසල,යක්ගහපිටිය ගුන්නැපාන 83 බි එල් විශ්මි ආදිත්‍යා ලියනගේ 98 1
17 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 2 ශ්‍රේණිය  අකුරණ  ශ්‍රී සුධර්මෝදය දහම් පාසල,ශ්‍රී විජිත  මහවිහාරය කොණකලගල 101 එම් බි එ සෙනෙවිරත්න 96 2
18 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 2 ශ්‍රේණිය  හතරලියද්ද ශ්‍රී ධර්මරාජ දහම් පාසල වැලිගොඩපොල 106 එම් එම් ඉසජ මිහිනුල බණ්ඩාර 95 3
19 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 2 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර කඳුපලාත ශ්‍රී ධම්මරක්ඛිත දහම් පාසල පුරාණ රජමහ විහාරය, දන්තුරේ 89 බි එම් ඩි ජි ඒ බි මුණසිංහ 85 4
20 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 2 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ කලාප අංක 1 ශ්‍රී ධර්මෝදය දහම් පාසල ගණදෙවි කෝවිල පුරාණ විහාරය මැණික්හින්න 82 එල් ඩබ්ලිව් ජි ඕ බි ඒකනායක 80 5
21 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 3 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට, තලාතුඔය කලාපය ශ්‍රී ශාරිපුත්‍ර දහම් පාසල, හපුතලේ, පල්ලේගම, තලාතුඔය 122 වයි.ජී. සිත්මි අභිෂේකා 93 1
22 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 3 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ කලාප 1 ශ්‍රී ධම්මානන්ද දහම් පාසල, නව නගරය, දිගන, රජවැල්ල 109 ගිම්සර දිනෙත් රත්නායක 92 2
23 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 3 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ කලාප 2 ශ්‍රී සරණංකර ගුණරතන දහම් පාසල, යග්ගහපිටිය, ගුල්නෑපාන 110 දිනිති උමේදා වීරතුංග 90 3
24 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 3 ශ්‍රේණිය  ගඟ ඉහළ කෝරළය ශ්‍රී රේවත දහම් පාසල, ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය, උලපනේ 134 කේ.ජී. නතාරි නෙවින්ද්‍යා 89 4
25 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 3 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට, මාරස්සන කලාපය ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසල, මයිලපිටිය 121 ජී.එම්.එම්. විසුරන්දි නිපුන්‍යා 88 5
26 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 4 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට, තලාතුඔය කලාපය ශ්‍රී ශාරිපුත්‍ර දහම් පාසල, හපුතලේ, පල්ලේගම, තලාතුඔය 149 ඉමන්ත අශේන් බණ්ඩාර 89 1
27 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 4 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට, මාරස්සන කලාපය ශ්‍රී මහින්ද දහම් පාසල, ගල්ලිඳ, මයිලපිටිය 148 ඩී.ආර්. ඉඳුවර දිනෙත් 85 2
28 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 4 ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව දකුණ ශ්‍රී ප්‍රඤානන්ද දහම් පාසල, ශ්‍රී සංඝබෝධි පුරාණ විහාරය, සෙනරත්ගම 157 ගීත්මා ප්‍රමුදි බණ්ඩාර 84 3
29 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 4 ශ්‍රේණිය  මිණිපේ, මිණිපේ පියවර ශ්‍රී ඉන්ද්‍රජෝති දහම් පාසල, ශ්‍රී ඉන්ද්‍රාරාමය, හඳගනාව 154 සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ දේශාන් මධුරංග බණ්ඩාර සමරකෝන් 83 4
30 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 4 ශ්‍රේණිය  අකුරණ ශ්‍රී ධම්මාලෝක ධර්මායතන දහම් පාසල, පුරාණ විහාරය, දෙල්ගස්ගොඩ, අලවතුගොඩ 155 එස්.එම්.ඩී.ජී. ෂෙනාලි නෙත්මිනි සමරකෝන් 82 5
31 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 5 ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව-දකුණ ශ්‍රී රතනපාල දහම් පාසල,ගොහාගොඩ 184 ඒ.ඩබ්ලිව්.කන්ෂික ගවේෂ් මිහිරංග වීරකෝන් 90 1
32 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 5 ශ්‍රේණිය  උඩපළාත ශ්‍රී ධම්මාලෝක දහම් පාසැල,දැල්පිටිය,අටබාගේ 173 ඒෂාන් පැහැසර නවාංජන ප්‍රේමරත්න 83 2
33 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 5 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ කළාප අංක 1 ශ්‍රී ධර්මෝදය දහම් පාසල,මැණික්හින්න 163 එම්.ජී.අනුත්තරා ශ්‍රීමාලි කරුණාරත්න 80 3
34 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 5 ශ්‍රේණිය  ගලගෙදර තුම්පනේ ශ්‍රී ඉන්ද්‍රජෝති දහම් පාසල,ගලගෙදර 186 එම්.එම්.ජී.රිෂි ටමාෂා මැදිවත්ත 78 4
35 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 5 ශ්‍රේණිය  උඩදුම්බර ශ්‍රී ඉසිපතනාරාම දහම් පාසල,හාල්යාල,උඩදුම්බර 179 එච්.එම්.අයි.ජී.තත්සරණි ඉදූෂා යාපා බණ්ඩාර 77 5
36 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 6 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට-තලාතුඔය කලාපය ශ්‍රි සාරානන්ද දහම් පාසල ඉසිපතනාරාමය තලාතුඔය 203 විහංගා කව්මිනි බත්තිරම්ගේ 99 1
37 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 6 ශ්‍රේණිය  පාතදුම්බර ශ්‍රි විශාකා දහම් පාසල නාපාන පුරාණ රජමහා විහාරය. මඩවල කඩවීදිය 194 ඩි එම් අකිල ඉඳුවර දිසානායක 98 2
38 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 6 ශ්‍රේණිය  දෙල්තොට ශ්‍රි බෝධිරුක්ඛාරාමය කොළබිස්ස 204 ආර් එම් නිශාන් අනුරුද්ධ රාජපක්ෂ 97 3
39 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 6 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර කඳුපලාත  ශ්‍රී ධම්මරක්ඛිත දහම් පාසල, දන්තුරේ 197 පි ජි ආර් එස් නවරත්න 96 4
40 පද්‍ය හා ගාථා ගායනා 6 ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය ශ්‍රී ඉන්ද්‍රජෝති දහම් පාසල පබ්බතාරාමය ගල්කන්ද 210 ආර් ජි ඩි එස් සඳරුවන් රණවීර 86 5
41 දහම් දැනුම 3 ශ්‍රේණිය  උඩුනුවර කළාප අංක 1 නීග්‍රෝධ බෙත්ත දහම් පාසල ,ගෙලිඔය 225 කේ.එම්.එස්.මෙත්සදලි කාංගර 95.5 1
42 දහම් දැනුම 3 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර කදුපළාත ශ්‍රී ධම්මරක්ඛිත දහම් පාසල,පුරාණ රජමහා විහාරය,දන්තුරේ 224 කේ.ජී.වී.එච්.ජයසේන 91 2
43 දහම් දැනුම 3 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට මාරස්සන කළාපය ශ්‍රී සුමංගල දහම් පාසල,බොලැපේ,කපුලියද්ද 229 බී.එම්.එන්.මන්දාකිණි බස්නායක 90.5 3
44 දහම් දැනුම 3 ශ්‍රේණිය  දොළුව ශ්‍රී සුමනසාර දහම් පාසල,නාපේවිට,ගම්පොල 228 ඩබ්.ඩී.හිරුන්දි ප්‍රියන්ත 88.5 4
45 දහම් දැනුම 3 ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය ශ්‍රී පුන්‍යසාර දහම් පාසල,දොඩන්ගස්තැන්න විහාරය,ගල්ලෑල්ලගම 237 එම්.එස්.ජී.ඩී.මහීමා සත්සරණි 88 5
46 දහම් දැනුම 4 ශ්‍රේණිය  පාතදුම්බර ශ්‍රී ධර්මද්වීප දහම් පාසල, මාතලේ පාර, වත්තේගම 248 ශාක්‍යා සදිනි තිනෙත්මා 93.5 1
47 දහම් දැනුම 4 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ - කලාප අංක 01 ශ්‍රී ධම්මානන්ද දහම් පාසල, ශ්‍රී රාජවාලුකාරාමය, නව නගරය, දිගන, රජවැල්ල 244 යූ.ජී.භාග්‍යා කාවින්දි ඒකනායක 88 2
48 දහම් දැනුම 4 ශ්‍රේණිය  ගඟවටකෝරළේ - උතුර ශ්‍රී විශාඛා දහම් පාසල, ශ්‍රී රාහුල ජාතික පාසල, කටුගස්තොට 246 සලිත තිලක්ෂණ නිම්නජිත් ගුණතිලක 81.5 3
49 දහම් දැනුම 4 ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව - උතුර ශ්‍රී ගුණසාර දහම් පාසල, තිත්තපජ්ජල, වැරැල්ලගම 266 සගන්‍යා දුලංජලී බෝපිටිය 81 4
50 දහම් දැනුම 4 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ - කලාප අංක 02 ශ්‍රී සරණංකර ගුණරතන දහම් පාසල, යක්ගහපිටිය, ගුන්නෑපාන 245 සුගම්‍යා සින්දුජා බලගොල්ල 80 5
51 දහම් දැනුම 5 ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව උතුර ශ්‍රී සුචරිතෝදය දහම් පාසල, බෝධිමළු විහාරය, රණවන, කටුගස්තොට 293 ඩබ්.එම්.එස්.ඩී. බණ්ඩාර විජේසූරිය 99 1
52 දහම් දැනුම 5 ශ්‍රේණිය  පස්බාගේ කෝරළය ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල, සිරි ධම්මරතන පිරිවෙන, බව්වාගම, නාවලපිටිය 297 එල්.ඒ. නදුනි ධනංජනා ලියනාරච්චි 96 2
53 දහම් දැනුම 5 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට, තලාතුඔය කලාපය ශ්‍රී සාරිපුත්‍ර දහම් පාසල, හපුතලේ, පල්ලේගම, තලාතුඔය 284 එම්. භානුක ප්‍රබෝධ මහලේකම් 93 3
54 දහම් දැනුම 5 ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය ශ්‍රී දෙව්රම දහම් පාසල, වටගලතැන්න 291 තරුෂි හංසිකා බණ්ඩාර 92 4
55 දහම් දැනුම 5 ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව දකුණ ශ්‍රී සුමංගල දහම් පාසල, ඉසිපතනාරාමය, යටිහලගල, පල්ලේගම 292 වයි.එන්. නිහාර වංශනාථ 91 5
56 දහම් දැනුම 6 ශ්‍රේණිය  උඩුනුවර කලාප 1 ශ්‍රී සාරානන්ද දහම් පාසල, රංගොඩ 306 ඩබ්.ඩබ්.ජී. පමාෂා නිර්මාණි අබේසිංහ 96 1
57 දහම් දැනුම 6 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර ගඟපළාත ශ්‍රී ධර්මජයන්ති දහම් පාසල, පිළිමතලාව 304 වගීෂා හංසාංජලී බටපොල 95 2
58 දහම් දැනුම 6 ශ්‍රේණිය  දෙල්තොට ශ්‍රී පුෂ්පදාන දහම් පාසල, ශ්‍රී සුමිත්‍රාරාමය, ගලහ 312 අයි.ජී. ඉසුරි ඉමේෂිකා නන්දසිරි 94 3
59 දහම් දැනුම 6 ශ්‍රේණිය  ගඟවට කෝරළය උතුර ශ්‍රී බුද්ධප්‍රිය දහම් පාසල, පුරාණ බෝමළු විහාරය, වටපුළුව, කටුගස්තොට 300 එච්.ආර්. ඕෂධී ප්‍රමෝද්‍යා හපුවිට 93 4
60 දහම් දැනුම 6 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර කඳුපළාත ශ්‍රී ධර්මරක්ඛිත දහම් පාසල, පුරාණ රජමහා විහාරය, දන්තුරේ 305 බී.එම්.පී.පී.ආර්.එම්.ජේ. මුණසිංහ 92 5
61 දහම් දැනුම 7 ශ්‍රේණිය  පාතදුම්බර ශ්‍රී ධර්මද්වීප දහම් පාසල, මාතලේ පාර, වත්තේගම 329 සී.එස්.උබයසේකර 100 1
62 දහම් දැනුම 7 ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව- දකුණ ශ්‍රී රතනපාල දහම් පාසල, ලියන්ගස්තැන්න, ගොහාගොඩ 346 ජේ.එම්.උදානි ඉමේෂිකා ජයසුන්දර 98 2
63 දහම් දැනුම 7 ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව- උතුර ශ්‍රී ගුණසාර දහම් පාසල, ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම මහා විහාරය, තිත්තපජ්ජල 347 වයි.එම්.ඒ.ජී.රෂ්මි නිකේෂලා බණ්ඩාර 97 3
64 දහම් දැනුම 7 ශ්‍රේණිය  ගලගෙදර ශ්‍රී පේමානන්ද දහම් පාසල, ගිරිහාගම, කුඹුරේගම 348 එස්.ඩබ්.කේ.ආචින්දි 94 4
65 දහම් දැනුම 7 ශ්‍රේණිය  ගඟවටකෝරලය - දකුණ සිරි සමාධි, 21, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, මහනුවර 328 නෙත්මි චමෝද්‍යා විජේසිංහ 93.5 5
66 දහම් දැනුම 8 ශ්‍රේණිය  පාතදුම්බර ශ්‍රී ධර්මදීප දහම් පාසල,මාතලේ පාර,වත්තේගම 356 ඉසුරු දුෂ්‍යන්ත බණ්ඩාර 95 1
67 දහම් දැනුම 8 ශ්‍රේණිය  ගගවටකෝරළේ දකුණ සිරි සමාධි දහම් පාසල,මහනුවර 355 සචින්ත බාසුරු විජේසිංහ 91 2
68 දහම් දැනුම 8 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට තලාතුඔය කළාපය ශ්‍රී ශාරිපුත්‍ර දහම් පාසල ,පල්ලේගම,තලාතුඔය 365 විෂ්මි අනුපමා ඉලංගරත්න 90 3
69 දහම් දැනුම 8 ශ්‍රේණිය  දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල,ගල්ඔය,හිදගල 363 ඩබ්.එම්.දුලක්ෂි රංගිකා වීරසිංහ 88 4
70 දහම් දැනුම 8 ශ්‍රේණිය  ගගවටකෝරළේ උතුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල,කටුගස්තොට 354 ආර්.එම්.මෙත්මි  කෞෂල්‍යා රත්නායක  86 5
71 දහම් දැනුම 9 ශ්‍රේණිය  හතරලියද්ද ශ්‍රී පියරතන දහම් පාසල, මුරුද්දෙණිය, සංඝරාජපුර 403 එච්.ආර්.ජී. අනුරාධා ලක්මිණි හේරත් 96 1
72 දහම් දැනුම 9 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර කඳු පළාත ශ්‍රී ධම්මරක්ඛිත දහම් පාසල, පුරාණ රජමහා විහාරය, දන්තුරේ 386 බී.පී. කලණි නිමාෂා ජයවර්ධන 93 2
73 දහම් දැනුම 9 ශ්‍රේණිය  උඩපළාත  ධර්මපාල දහම් පාසල, ශ්‍රී මන්තිදාරාමය, පුස්සැල්ලාව 389 ඩබ්.එම්. හෂිනි එරන්දි වීරක්කොඩි 92 3
74 දහම් දැනුම 9 ශ්‍රේණිය  පාතදුම්බර ශ්‍රී ධර්මද්වීප දහම් පාසල, මාතලේ පාර, වත්තේගම 383 උදාරි අනුත්තරා 91 4
75 දහම් දැනුම 9 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර ගඟ පළාත ශ්‍රී සුධර්මෝදය දහම් පාසල, විජිත මාවත, පෑලව, මුරුතලාව 385 ජී.එම්.ජී. සසංකා සෙව්මිණි විමලරත්න 90 5
76 දහම් දැනුම 10 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර කඳුපලාත ශ්‍රී විවේකාරාම පිරිවෙන සියඹලාගොඩ දන්තුරේ 413 කේ එම් රශ්මි නිරුක්ෂි කුමාරි 96 1
77 දහම් දැනුම 10 ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය වැල්ගාල අංකුඹුර 426 සිතලි සමල්ජා සංයුත්මි ධර්මශ්‍රී 91 2
78 දහම් දැනුම 10 ශ්‍රේණිය  ගඟවට කෝරලය දකුණ  ශ්‍රී තුම් බෝමළු විහාරය මුල්ගම්පල මහනුවර 409 තනුරි නවෝද්‍යා කුමාරි පායින්ගමුව 90 3
79 දහම් දැනුම 10 ශ්‍රේණිය  ගඟවට කෝරලය උතුර ශ්‍රී බෝධිමළු විහාරය ශ්‍රීමත් කුඩාරත්වත්ත මාවත දොඩම්වල 408 ගයන්ති නෙත්මිණි උඩුවෙල 89 4
80 දහම් දැනුම 10 ශ්‍රේණිය  පාතදුම්බර ශ්‍රී මහින්ද දහම් පාසල, නාපාන ගුන්නෑපාන 410 කේ එම් දුමිදු මනෝද්‍ය කුලතුංග 87 5
81 දහම් දැනුම දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය උඩමුදුන ශ්‍රී පූර්වාරාම රතනසාර දහම් පාසල, පලීපාන, පූජාපිටිය 453 බී.එම්.ධනුෂ්කා ශිරන්ති බණ්ඩාරනායක 77 1
82 දහම් දැනුම දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල, ගල්ඔය, හිඳගල 444 පිටදෙණිය ගමරාලලාගේ ධුල්මි හිරුණි පෙරේරා 65 2
83 දහම් දැනුම දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ - කළාප අංක 01 ශ්‍රී ධර්මෝදය දහම් පාසල, ඝණදෙවි කොවිල, පුරාණ විහාරය 433 ඩී.ඩී.එච්.වයි.දංකොටුව 58 3
84 දහම් දැනුම දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව - දකුණ ශ්‍රී රතනජෝති දහම් පාසල, සෙල්ලාවලී රජමහා විහාරය, පල්ලේගම, හල්ඔලුව 454 සෙනරත් තලාගොඩගේ ඉෂාරා ප්‍රසාදි තලාගොඩ 56 4
85 දහම් දැනුම දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  උඩුනුවර - කලාප අංක 01 ශ්‍රී විජිත සිරි දහම් පාසල, සිරි විජිත මහා විහාරය, නව ඇල්පිටිය දකුණ, ගෙලිඔය 441 තොටදෙණිය ගෙදර නිරාශා ධනංජනී තොටදෙණිය 55 5
86 දහම් දැනුම ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය පූජාපිටිය  සිරි සිදුහත් දහම් පාසල, පුරාණ විහාරය වටගොඩ 480 එම් ජි ජේ යු නිශ්ශංක 70 1
87 දහම් දැනුම ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය උඩුනුවර කලාප අංක 2 ශ්‍රී පඤ්ඤාසිරි දහම් පාසල, ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරාමය, කූරදෙනිය 469 ආර් ඩබිලිව් එස් එස් රාහුබැද්ද 68 2
88 දහම් දැනුම ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල ගල්ඔය හිඳගල. 471 කේ පි ඊ එම් කීර්තිරත්න 66 3
89 දහම් දැනුම ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය ගලගෙදර ශ්‍රී සෝභිත දහම් පාසල වෑත්තෑව ගලගෙදර 483 පි එම් ටි ඩි කුමාරි 60 4
90 දහම් දැනුම ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය ගඟවට කෝරලය දකුණ ශ්‍රී සුචරිතෝදය දහම් පාසල, ශ්‍රී සුදර්ශණාරාමය තැන්නකුඹුර 463 එස් ඩබිලිව් එච් ජි කසුනි සසන්තිකා 57 5
91 ගද්‍ය රචනා  7 ශ්‍රේණිය  දෙල්තොට ශ්‍රී සෝමානන්ද දහම් පාසල, උඩදෙල්තොට, ගලහ 501 මැදවල මුදියන්සේලා ගෙදර නිම්හාරා නටාෂා මැදවල 88 1
92 ගද්‍ය රචනා  7 ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය දොඹගම්මන, පූජාපිටිය 507 උග්ගහකුඹුරේ ගෙදර අනුත්මා විහාදි අමරසිංහ 86 2
93 ගද්‍ය රචනා  7 ශ්‍රේණිය  උඩදුම්බර ශ්‍රී රත්නාලෝක දහම් පාසල, ආඩිදෙණිය, කහටලියද්ද 503 හේරත් මුදියන්සේලාගේ උදාරි පුන්සරා දිසානායක 83 3
94 ගද්‍ය රචනා  7 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර - කඳුපලාත සිරි සුගත දහම් පාසල, කුරුදුවත්ත, පිළිමතලාව 494 රන්දුනු පේඩිගෙදර අරුණි සදුනිකා රන්දුනුගේ 80 4
95 ගද්‍ය රචනා  7 ශ්‍රේණිය  මැදදුම්බර ශ්‍රී සෝමරතන දහම් පාසල, කරල්ලියද්ද, තෙල්දෙණිය 502 හේරත් මුදියන්සේලාගේ සචිනි කාවින්ද්‍යා හේරත් 79 5
96 ගද්‍ය රචනා  8 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ කළාප අංක 2 ශ්‍රී සරණපාල දහම් පාසල,පල්ලේගුන්නෑපාන,පොල්ගොල්ල 515 එස්.සී.වයි.එම්.අමන්දා කාවින්දි කුමාරි 90 1
97 ගද්‍ය රචනා  8 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට තලාතුඔය කළාපය ශ්‍රී සිලානන්ද දහම් පාසල,කොස්හින්න,කැටවල,ලෙව්ල 527 ආර්.ඩබ්.එම්.චතුරි නයනතාරා රාජපක්ෂ 86 2
98 ගද්‍ය රචනා  8 ශ්‍රේණිය  අකුරණ සිරි මිහිදු දහම් පාසල,ඇල්ලෙ කඩේ,විලානපල්ලේගම 533 එම්.එන්.සචිනි ප්‍රශාදීන්  82 3
99 ගද්‍ය රචනා  8 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර කදුපළාත ශ්‍රී විවේකාරාම දහම් පාසල,සියඹලාගොඩ,දන්තුරේ 521 එච්.එච්.ඔමෙන් විද්මල් අබේතුංග 78 4
100 ගද්‍ය රචනා  8 ශ්‍රේණිය  දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල,ගල්ඔය,හිදගල 525 පී.ජී.හිරුණි පවනිකා වික්‍රමසිංහ 76 5
101 ගද්‍ය රචනා  9 ශ්‍රේණිය  උඩපළාත ශ්‍රී විමලකීර්ති දහම් පාසල, බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය, අඹගමුව පාර, ගම්පොල 551 කේ.ජේ.එම්.වී.එල්.සී.ඩී. අබේකෝන් 89 1
102 ගද්‍ය රචනා  9 ශ්‍රේණිය  පස්බාගේ කෝරළය, නාවලපිටිය ශ්‍රී සුගතධමෝධ දහම් පාසල, වේළුවනාරාමය, නාවලපිටිය 567 ඊ.වී.එන්. කාව්‍යාංජලී 88 2
103 ගද්‍ය රචනා  9 ශ්‍රේණිය  හතරලියද්ද ශ්‍රී ධර්මරාජ දහම් පාසල, වැලිගොඩපොල, හතරලියද්ද 565 ඊ.ඒ. තමෝද්‍යා තරිඳුනී 86 3
104 ගද්‍ය රචනා  9 ශ්‍රේණිය  හාරිස්පත්තුව උතුර ගැමුණු ශ්‍රී ධර්මාලෝක දහම් පාසල, ගල්ගාන පුරාණ විහාරය, ගෝනිගොඩ, මැදවල 563 එච්.ජී.ඩබ්.එස්. ස්වර්ණකලා 85 4
105 ගද්‍ය රචනා  9 ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ කලාප 1 ශ්‍රී ධම්මානන්ද දහම් පාසල, ශ්‍රී රාජ වාලුකාරාමය, නව නගරය, දිගන, රජවැල්ල 541 අමායා උදානි වේරපිටිය 84 5
106 ගද්‍ය රචනා  10 ශ්‍රේණිය  යටිනුවර - කඳු පලාත ශ්‍රී ධම්මරක්ඛිත දහම් පාසල, පුරාණ රජමහ විහාරය, දන්තුරේ 569 එල්.ජී.එම්.නෙත්සරණී 85 1
107 ගද්‍ය රචනා  10 ශ්‍රේණිය  මැදදුම්බර සිරි සුමන තිස්ත දහම් පාසල, නීග්‍රෝධාරාමය, විල් අමුණ, තෙල්දෙණිය 577 ඒ.ජී.යූ.එස්.දිසානායක 76 2
108 ගද්‍ය රචනා  10 ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට - තලාතුඔය කලාපය ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසල, මුදුනකඩේ, තලාතුඔය 575 ඩබ්.ඩබ්.ආර්.ඩබ්.එම්.එච්.රුවන්‍යා 69 3
109 ගද්‍ය රචනා  10 ශ්‍රේණිය  උඩුනුවර 02 කලාපය ශ්‍රී ධර්ම කීර්ති දහම් පාසල, ගඩලාදෙණිය රජමහ විහාරය, ගඩලාදෙණිය 571 ඩබ්.එන්.ඩී.වීරක්කොඩි 68 4
110 ගද්‍ය රචනා  10 ශ්‍රේණිය  මිණිපේ, මිණිපේ පියවර  ශ්‍රී ඉන්ද්‍රජෝති දහම් පාසල, ශ්‍රී ඉන්ද්‍රාරාමය, හඳගනාව 580 එස්.ජී.එම්.එස්.විමලසිරි 66 5
111 ගද්‍ය රචනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  පාතහේවාහැට - තලාතුඔය කලාපය ශ්‍රී වජිරඥාන දහම් පාසල, මහමැදගම 602 ඇස්වැද්දුමේගෙදර උමේෂිකා නෙත්සරණි සෙනරත් 85 1
112 ගද්‍ය රචනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  පාතදුම්බර ශ්‍රී ධර්මද්වීප දහම් පාසල, ශ්‍රී ධර්මද්වීප පිරිවෙන, මාතලේ පාර, වත්තේගම 593 ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ දෙව්මිණි චමෝද්‍යා ඒකනායක 84 2
113 ගද්‍ය රචනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  ගඟවටකොරළේ - උතුර ශ්‍රී ඤාණාලංකාර දහම් පාසල, ශ්‍රී සුබෝධාරාම මහා විහාරය, පේරාදෙණිය 591 මාත්ගමුව පල්ලේගෙදර ගයනි එරන්දිකා කුමාරි වීරසිංහ 83 3
114 ගද්‍ය රචනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  දොළුව ශ්‍රී සමන්තගිරි දහම් පාසල, පල්ලේදෙල්තොට, ගලහ 600 කොටිකා බැද්දේ ගෙදර තරුෂිකා මදුෂානි කෞෂල්‍යා 82 4
115 ගද්‍ය රචනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය ශ්‍රී ගාමිණි දහම් පාසල, ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමය, දිවාන වත්ත, බටුගොඩ 609 කරුණා රාජපක්ෂ ගෙදර ගේෂාණි රාජපක්ෂ 81 5
116 ගද්‍ය රචනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය පාතදුම්බර ශ්‍රී රත්නජෝති දහම් පාසල, පල්ලේතලවින්න, කටුගස්තොට 620 ඒ.එච්.එම්.ෂාරිනී අමේලා කුමාරිහාමි අබේරත්න 89 1
117 ගද්‍ය රචනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය කුණ්ඩසාලේ - කලාප අංක 02 ශ්‍රී සරණංකර ගුණරතන දහම් පාසල, ගුන්නෑපාන 617 වයි.ටී.ජී.ඒ.ඩබ්.සේනානායක 84 2
118 ගද්‍ය රචනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය උඩුනුවර - කලාප අංක 01 මැණික්බෝව ශ්‍රී පඤ්ඤාරතන දහම් පාසල, වේගිරියථ හොන්ඩියාදෙණිය 624 එච්.ඒ.අවිශ්කා දිව්‍යාංජලී 78 3
119 ගද්‍ය රචනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය යටිනුවර - ගඟපලාත ශ්‍රී පේමානන්ද දහම් පාසල, ශ්‍රී වර්ධනාරාමය, ඉහල කොබ්බෑකඩුව 622 ජී.ජේ.ඩබ්.ජේ.එම්.ආර්.ජීවන්ති ගලගොඩ 77 4
120 ගද්‍ය රචනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය පස්බාගේකෝරලය ශ්‍රී සුගත ධමෝධ දහම් පාසල, මහ/01, නාවලපිටිය 642 එච්.ජී.එස්.නවෝද්‍යා ගමගේ 76 5
121 කථික 7 ශ්‍රේණිය පාතදුම්බර ශ්‍රී ධර්මද්වීප දහම් පාසල, ශ්‍රී ධර්මද්වීප පිරිවෙන , මාතලේ පාර, වත්තේගම 647 එස්.ඩී.ඉලංගකෝන් 94 1
122 කථික 7 ශ්‍රේණිය ගලගෙදර ශ්‍රී සුමන තිස්ස දහම් පාසල, ගල්ගාන රජමහා විහාරය, අරඹේකඩේ , කුඹුරේගම 667 ටී.ජී.සෙනායා මයුමිණි රත්නායක 90 2
123 කථික 7 ශ්‍රේණිය කුණ්ඩසාලේ කලාප අංක 01 ශ්‍රී ධම්මානන්ද දහම් පාසල, ශ්‍රී රාවාලුකාරාමය, නව නගරය, දිගන, රජවැල්ල 643 ආකාෂ් සුදර්ෂණ 88 3
124 කථික 7 ශ්‍රේණිය දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල, ගල්ඔය, හිඳගල 654 එච්.ජී.දැහැමි ආධිත්‍යා සත්සරණි වික්‍රමසිංහ 85 4
125 කථික 7 ශ්‍රේණිය මිණිපේ , හසලක පියවර  ශ්‍රී සංඝමිත්තා දහම් පාසල, 7 ඇළ, හසලක 660 එච්.එම්.චතුරිකා ගයානි ජයවර්ධන 84 5
126 කථික 8 ශ්‍රේණිය ගලගෙදර ශ්‍රී මේධානන්ද දහම් පාසල, නියංගොඩ, කුඹුරේගම 694 එච්.ජී. ලක්ෂාන් ඉමේෂ් දසනායක 82 1
127 කථික 8 ශ්‍රේණිය පස්බාගේ කෝරළය ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල, බව්වාගම, නාවලපිටිය 697 භාතිය මධුරංග රාජපක්ෂ 80 2
128 කථික 8 ශ්‍රේණිය උඩපළාත ශ්‍රී ධර්මරාජ දහම් පාසල, උඩගම, අටබාගේ 681 එම්.ජී. ගනීෂා හෙල්මලී 79 3
129 කථික 8 ශ්‍රේණිය දෙල්තොට ශ්‍රී සෝමානන්ද දහම් පාසල, උඩදෙල්තොට, ගලහ 685 ඩී.එම්. ශානිකා සෙව්වන්දි දිසානායක 77 4
130 කථික 8 ශ්‍රේණිය යටිනුවර, ගඟපළාත ශ්‍රී සෝමානන්ද දහම් පාසල, මල්ගම්මන, පිළිමතලාව 677 ටී.පී.එස්.පී. තිත්තගල්ල 75 5
131 කථික 9 ශ්‍රේණිය උඩපළාත ශ්‍රී ධර්මපාල දහම් පාසල, පුස්සැල්ලාව 708 එම්. විමක්ෂි මෙන්ඩිස් ගුණසේකර 77 1
132 කථික 9 ශ්‍රේණිය පූජාපිටිය ශ්‍රී සුදර්ශන ජීවානන්ද දහම් පාසල, දොඔගම්මන, පූජාපිටිය 718 වයි.ජී. ලක්ෂානි සචිනිකා උපතිස්ස 76 2
133 කථික 9 ශ්‍රේණිය ගඟවට කෝරළය උතුර සිරි දළඳා දහම් පාසල, අස්ගිරි මහා විහාරය, මහනුවර 700 යශෝධ ශ්‍රීනාත් බණ්ඩාර වික්‍රමසිංහ 75 3
134 කථික 9 ශ්‍රේණිය මිණිපේ, හසලක පියවර ශ්‍රී සුමනාරාමය, දඔගහවෙල, බරවර්ධනඔය 715 අමාලි නේරංජනා මැණිකේ හේරත් 74 4
135 කථික 9 ශ්‍රේණිය ගලගෙදර ශ්‍රී සුමනතිස්ස දහම් පාසල, ගල්හාන රජමහා විහාරය, අඹකඩේ 721 ජී.ආර්. ප්‍රණීතා කාංචනී ජයබණ්ඩාර 71 5
136 කථික 10 ශ්‍රේණිය පූජාපිටිය ශ්‍රී ආර්යවංශ දහම් පාසල,කහටගස්තැන්න,දොළපිහිල්ල 745 ජී.ඊ.එම්.එල්.ජනිත් ඒකනායක 94 1
137 කථික 10 ශ්‍රේණිය ගගවටකොරළේ - දකුණ ශ්‍රී නාගසේන දහම් පාසල,සුදුහුම්පොල,මහනුවර 728 එල්.කේ.එම්.නිලුපුලී විහංගා වීරසේකර 89 2
138 කථික 10 ශ්‍රේණිය දෙල්තොට ශ්‍රී සෝමානන්ද දහම් පාසල,උඩදෙල්තොට,ගලහ 739 ජී.ජී.මලිත හර්ෂන බණ්ඩාර 87 3
139 කථික 10 ශ්‍රේණිය පස්බාගේ කෝරළය ශ්‍රී විමලවංශ දහම් පාසල,ජේතවන මාවත,නාවලපිටිය 751 පී.ජී.නීශා ලක්ෂානි ජයරත්න 85 4
140 කථික 10 ශ්‍රේණිය දොළුව ශ්‍රී ධර්මඥාණ දහම් පාසල,මොරහේන,පන්විලතැන්න 736 එච්.ජී.ප්‍රසන්න දුලීප් චන්ද්‍රසේන 83 5
141 කථික දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  යටිනුවර ගඟපලාත ශ්‍රී සුචරිත වර්ධන දහම් පාසල දෙවෙල්කොන පුරාණ විහාරය උඩඊරියගම 758 ඩි එ ඩි එස් අබේවීර 86 1
142 කථික දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  දොළුව ශ්‍රී සවන්තගිරි දහම් පාසල, පල්ලෙදෙල්තොට ගලහ 763 එම් ජි ආර් අයි ගුණතිලක 85 2
143 කථික දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය උඩමුදුන ශ්‍රී පූරවාරාම රතනසාර දහම් පාසල පලිපාන පූජාපිටිය 772 බි වයි ජි එන් එච් ප්‍රේමවර්ධන 82 3
144 කථික දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  උඩදුම්බර ශ්‍රී සුමන දහම් පාසල ශ්‍රී සුමනාරාම පිරිවෙන් විහාරය බෝපාන 768 වයි එම් ඉමල්කා සෙව්වන්දි සමරකෝන් 81 4
145 කථික දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  උඩුනුවර කලාප අංක 1 ශ්‍රී සුචරිත වර්ධන දහම් පාසල ශ්‍රී වේළුවනාරාමය කරමඩ ගෙලිඔය 760 එන් කේ රුක්ෂාණි රත්නායක 78 5
146 කථික ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය උඩුනුවර කලාප 1 ශ්‍රී කාශ්‍යප දහම් පාසල, වේගිරිකන්ද භාවනා මධ්‍යස්ථානය, හොඬියාදෙණිය 787 ටී.ජී.එස්.එස්.ඩී. වසන්ත කුමාර 83 1
147 කථික ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය උඩුනුවර කලාප 2 ශ්‍රී බුද්ධඝෝෂ ධර්ම විද්‍යාලය, මාණික්කාව, බඹරගහඇළ 788 එච්.එම්.ඒ.එස්. හේරත් 81 2
148 කථික ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල, ගල්ඔය, හිඳගල 790 එම්.ඒ.එස්.අයි.වී. මහම්පෙආරච්චි 78 3
149 කථික ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය ගලගෙදර ශ්‍රී සුමනතිස්ස දහම් පාසල, ගල්හාන රජමහා විහාරය, අරඹේකඩේ, කුඹුරේගම 802 එච්.ජී.එච්.එන්. ගුණතුංග 77 4
150 කථික ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය පූජාපිටිය දොලපිහිල්ල ශ්‍රී ඥානාලෝක දහම් පාසල, පබ්බතාරාම රජමහා විහාරය, දොලපිහිල්ල 799 එම්.එම්.ජී.පී.ඒ. විජේසිරි 76 5
151 පාලි පද්‍ය ගායනා  7 ශ්‍රේණිය කුණ්ඩසාලේ කලාප 1 සිරි ධම්මතිලක ශ්‍රී වර්ධනාරාමය, උඩගම, මැණික්හින්න 887 ලංකා විස්තරගෙදර රවීශ ටිෂාන් නිලවීර 94 1
152 පාලි පද්‍ය ගායනා  7 ශ්‍රේණිය දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල, ගල්ඔය, හිඳගල 898 වතුලියද්දේ දුරයලෑ ගෙදර සුභාෂිනී මධුමාලි වීරසිංහ 93 2
153 පාලි පද්‍ය ගායනා  7 ශ්‍රේණිය පාතදුම්බර ශ්‍රී විශාඛා දහම් පාසල, නාපාන රජමහා විහාරය, මඩවල කඩවීදිය 891 අඹගස්පිටියේ ගෙදර බිමාෂා අනුත්තරා අඹගස්පිටිය 89 3
154 පාලි පද්‍ය ගායනා  7 ශ්‍රේණිය පාතහේවාහැට, තලාතුඔය කලාපය ශ්‍රී ශාරිපුත්‍ර දහම් පාසල, හපුතලේ, පල්ලේගම, තලාතුඔය 900 බත්තිරන්ගේ ශාන්ත රණබාහු ඩිල්ෂාන් මිහිඳුකුල 88 4
155 පාලි පද්‍ය ගායනා  7 ශ්‍රේණිය දෙල්තොට ශ්‍රී සෝමානන්ද දහම් පාසල, උඩදෙල්තොට, ගලහ 901 නැකැත් හේනේ ගෙදර නිර්මාණි උපේක්ෂා ජයවික්‍රම 87 5
156 පාලි පද්‍ය ගායනා  8 ශ්‍රේණිය මිනිපේ,මිනිපේ පියවර  ශ්‍රී ඉන්ද්‍රජෝති දහම් පාසල,ශ්‍රී ඉන්ද්‍රාරාමය,හදගනාව 932 පී.ජී.තරුෂි සංජානා නිම්ශානි 97 1
157 පාලි පද්‍ය ගායනා  8 ශ්‍රේණිය පූජාපිටිය ශ්‍රී අරියවංශ දහම් පාසල,කහටගස්තැන්න,දොළපිහිල්ල 934 ඊ.ජී.නෙත්මිණ මධුෂාන් ඒකනායක 93 2
158 පාලි පද්‍ය ගායනා  8 ශ්‍රේණිය කුණ්ඩසාලේ කළාප අංක 2 ශ්‍රී සමගිසේවා දහම් පාසල,වරාපිටිය,කුණ්ඩසාලේ 915 ඩබ්ලිව්.ඒ.හිරුණි ලක්ෂිකා විජේසේකර 91 3
159 පාලි පද්‍ය ගායනා  8 ශ්‍රේණිය පාතහේවාහැට-තලාතුඔය කලාපය ශ්‍රී ශාරිපුත්‍ර දහම් පාසල,පල්ලේගම,තලාතුඔය 927 ඒ.ජී.ශලනි නිලාරා ඒකනායක 90 4
160 පාලි පද්‍ය ගායනා  8 ශ්‍රේණිය හතරලියද්ද ශ්‍රී ධර්මරාජ දහම් පාසල,වැලිගොඩපොල,හතරලියද්ද 938 වයි.එම්.දිල්මි මධුෂානි බණ්ඩාර 89 5
161 පාලි පද්‍ය ගායනා  9 ශ්‍රේණිය දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල, ගල්ඔය, හිඳගල 952 එම්.ඒ.එස්.රිෂිනි ෂනාරා මහම්පෙආරච්චි 96 1
162 පාලි පද්‍ය ගායනා  9 ශ්‍රේණිය දෙල්තොට ශ්‍රී සෝමානන්ද දහම් පාසල, උඩදෙල්තොට, ගලහ 955 එච්.ඒ.අයේෂ මධුෂාන් හෙට්ටිආරච්චි 95 2
163 පාලි පද්‍ය ගායනා  9 ශ්‍රේණිය පූජාපිටිය දෙළපිහිල්ල ශ්‍රී ඤාණාලෝක දහම් පාසල 961 ඩී.කේ.ඊ.ඒ.විනෝදනි තිලකරත්න 94 3
164 පාලි පද්‍ය ගායනා  9 ශ්‍රේණිය පාතහේවාහැට - තලාතුඔය කලාපය ශී බෝධිරාජ දහම් පාසල , තලාතුඔය 954 කවීෂා නෙත්මිණී රත්නායක 93 4
165 පාලි පද්‍ය ගායනා  9 ශ්‍රේණිය ගලගෙදර ශ්‍රී පේමානන්ද දහම් පාසල, ගිරිකාංගං, කුඹුරේගම 964 බී.එම්.ජී.චතුර දිල්ෂාන් විජේමාන්න 92 5
166 පාලි පද්‍ය ගායනා  10 ශ්‍රේණිය මැදදුම්බර ශ්‍රී සුමංගල දහම් පාසල, රජමහ විහාරය , මැදමහනුවර 983 එච්.එම්.ජනිත විශ්වජිත් අබේසේකර 96 1
167 පාලි පද්‍ය ගායනා  10 ශ්‍රේණිය පූජාපිටිය ශ්‍රී අරියවංශ දහම් පාසල, කහටගස්තැන්න, දොළපිහිල්ල 988 එම්.එම්.මින්සදි නවෝද්‍යා මැදවත්ත 93 2
168 පාලි පද්‍ය ගායනා  10 ශ්‍රේණිය උඩුනුවර - කලාප අංක 01 ශ්‍රී සුචරිතවර්ධන දහම් පාසල, කරමඩ, ගෙලිඔය 976 එච්.ඒ.තිවංක රණබාහු ප්‍රේමලාල් 89.5 3
169 පාලි පද්‍ය ගායනා  10 ශ්‍රේණිය යටිනුවර - ගඟපලාත ශ්‍රී පේමානන්ද දහම් පාසල, ඉහල කොබ්බෑකඩුව 974 ආර්.එස්.එච්.එම්.ප්‍රසාද් උදයංග බණ්ඩාර සෙනෙවිරත්න 89 4
170 පාලි පද්‍ය ගායනා  10 ශ්‍රේණිය කුණ්ඩසාලේ - කලාප අංක 02 මොරතොට ශ්‍රී ධම්මක්ඛන්ධ දහම් පාසල, අමුණුගම, ගුන්නෑපාන 969 කේ.ජී.එස්.එම්.අයි.එස්.සමරකෝන් 88 5
171 පාලි පද්‍ය ගායනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  කුණ්ඩසාලේ කලාප අංක 2 සිරිසුමන දහම් පාසල,අලුත්වත්ත,රජවැල්ල 996 ඒ.ඒ.මලීෂා ෂෙහානි කුමාරසිංහ 95 1
172 පාලි පද්‍ය ගායනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල,ගල්ඔය,හිදගල 1006 ඩබ්ලිව්.ජී.කවීෂා නදීෂානි විපුලරත්න 77 2
173 පාලි පද්‍ය ගායනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  උඩපළාත ධර්මපාල දහම් පාසල,ශ්‍රී මන්ත්‍රීන්ධාරාමය,පුස්සැල්ලාව 1005 ආර්.එම්.චතුරි නිමේෂා රත්නායක 76 3
174 පාලි පද්‍ය ගායනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  යටිනුවර කදුපළාත ශ්‍රී ධම්මරක්කිත දහම් පාසල,පුරාණ රජමහා විහාරය,දන්තුරේ 1002 කේ.ජී.එස්.පී.මහලේකම් 75 4
175 පාලි පද්‍ය ගායනා  දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය  පූජාපිටිය ශ්‍රී පියරතන දහම් පාසල,විදුමින පිරිවෙන් විහාරය,මාරතුගොඩ 1015 හිරුෂි ටානියා වීරසේකර 74 5
176 පාලි පද්‍ය ගායනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය කුණ්ඩසාලේ කලාප අංක 01 ශ්‍රී මහා මහේන්ද්‍ර දහම් පාසල,හුරීකඩුව,මැණික්හින්න 1022 ආර්.එම්.කේ.ජී.මුදිත ජයංග කුඹුක්ගහදෙනිය 96 1
177 පාලි පද්‍ය ගායනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය පාතහේවාහැට - තලාතුඔය ශ්‍රී ශාරිපුත්‍ර දහම් පාසල,හපු/පල්ලේගම,තලාතුඔය 1035 ඩී.ජී.ඩී.එම්.කව්‍යාංජලී 83 2
178 පාලි පද්‍ය ගායනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය පූජාපිටිය උඩමුදුන ශ්‍රී පූර්වාරාම රතනසාර දහම් පාසල,පලීපාන,පූජාපිටිය 1042 එල්.එච්.ජයමිණි සදුනිකා 81 3
179 පාලි පද්‍ය ගායනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය දෙල්තොට ශ්‍රී ධම්මාචාර දහම් පාසල,මුරපොල 1036 එච්.එම්.රසුනි ෂිහාරිකා 78 4
180 පාලි පද්‍ය ගායනා  ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය ගගවටකොරළේ උතුර ශ්‍රී විශාකා දහම් පාසල 1024 එච්.එම්.පියුමි මධුභාෂිනි ද සිල්වා 71 5
181 බෞද්ධ චිත්‍ර ප්‍රාථමික යටිනුවර, ගඟපළාත ශ්‍රී සුභසෙත දහම් පාසල, රජමහා විහාරය, ගන්නෝරුව, පේරාදෙණිය 812 ජේ.ඒ. දේශ් අභිමාන ජයසිංහ 99 1
182 බෞද්ධ චිත්‍ර ප්‍රාථමික ගඟවට කෝරළය දකුණ ශ්‍රී සුධර්මා දහම් පාසල, දිව්රුම් බෝධි විහාරය, අම්පිටිය 809 එච්.එම්. ගයාත්‍ර චනුර හේරත් 98 2
183 බෞද්ධ චිත්‍ර ප්‍රාථමික ගඟවට කෝරළය උතුර ශ්‍රී ශාන්ති බාලිකා දහම් පාසල, මහ/ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විදුහල, මහනුවර 808 ටාෂි අනාමිකා අලුත්ගේ 97 3
184 බෞද්ධ චිත්‍ර ප්‍රාථමික කුණ්ඩසාලේ කලාප 1 ශ්‍රී වර්ධනාරාමය, උඩගම, මැණික්හින්න 806 එම්.ජී.ටී.යූ. සේනාරත්න 96 4
185 බෞද්ධ චිත්‍ර ප්‍රාථමික දොළුව ශ්‍රී අමරවංශ දහම් පාසල, ගල්ඔය, හිඳගල 817 ඒ.ජී. අකිල විචක්ෂණ භාග්‍යජිත් 94 5
186 බෞද්ධ චිත්‍ර කණිෂ්ඨ  පාතදුම්බර ශ්‍රී දළදා දහම් පාසල, අංක 89, දුම්රියපල පාර, කටුගස්තොට 837 එස්.ජේ.සේරම් 98 1
187 බෞද්ධ චිත්‍ර කණිෂ්ඨ  දෙල්තොට ශ්‍රී සෝමානන්ද දහම් පාසල, උඩදෙල්තොට, ගලහ 847 එච්.එච්.එම්.ටී.එම්.එල්.සිරිවර්ධන 97 2
188 බෞද්ධ චිත්‍ර කණිෂ්ඨ  කුණ්ඩසාලේ - කලාප අංක 01 ශ්‍රී මහා මහේන්ද්‍ර දහම් පාසල, ශ්‍රී විද්‍යා සාගර පිරිවෙන, හුරීකඩුව, මැණික්හින්න 833 ඒ.ආර්.එන්.එච්.එම්.සී.ඩී.හේරත් 95 3
189 බෞද්ධ චිත්‍ර කණිෂ්ඨ  ගඟවටකොරළේ - දකුණ ශ්‍රී සුධර්මාරාම ජිනරතන දහම් පාසල, ගල්කොටුව, උඩබෝවල, මහනුවර 836 අයි.ඒ.එස්.ඒ.පෙරේරා 91 4
190 බෞද්ධ චිත්‍ර කණිෂ්ඨ  යටිනුවර - කඳුපලාත සිරි සුසීල දහම් පාසල, මාලිගාතැන්න, කැටකුඹුර, කඩුගන්නාව 840 එන්.එච්.එම්.සෙනරත් 89 5
191 බෞද්ධ චිත්‍ර ජ්‍යෙෂ්ඨ  උඩුනුවර කළාප 2 ශ්‍රී විමලතිස්ස දහම් පාසල,නාරන්වල 869 අයි.ටී.අමරසිංහ 98 1
192 බෞද්ධ චිත්‍ර ජ්‍යෙෂ්ඨ  පූජාපිටිය ශ්‍රී සුදර්ශන ජීවානන්ද දහම් පාසල,දොබගම්මන,පූජාපිටිය 880 එන්.ඩී.බී.සමරණායක 96 3
193 බෞද්ධ චිත්‍ර ජ්‍යෙෂ්ඨ  ගගවටකෝරළය දකුණ ශ්‍රී සුගත දහම් පාසල,ඔගස්ටාවත්ත,පේරාදෙනිය 863 රසාංජලී අනුපමා පරණහේවා 94 3
194 බෞද්ධ චිත්‍ර ජ්‍යෙෂ්ඨ  යටිනුවර ගගපළාත සුසීල දහම් පාසල,ශ්‍රී සුගත දර්මාරාමය,සූරියගොඩ ,මුරුතලාව 866 එස්.පී.ජී.එන්.අශාන් ගුණතිලක 93 4
195 බෞද්ධ චිත්‍ර ජ්‍යෙෂ්ඨ  ගගවටකෝරළය උතුර සිරිදළදා දහම් පාසල,විහාර මාවත,අස්ගිරිය,මහනුවර 862 ඊ.එම්.වයි.එස්.ඒ.මීගස්තැන්න 92 5
196 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 5 ,6 , 7 , 8 කණිෂ්ඨ අංශය උඩපළාත ධර්මපාල දහම් පාසල, ශ්‍රී මන්තින්දාරාමය, පුස්සැල්ලාව 1059 පි.ජි.මයුරි ප්‍රමෝද්‍යා කුමාරි 93 1
197 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 5 ,6 , 7 , 8 කණිෂ්ඨ අංශය උඩුනුවර 02 ශ්‍රී බුද්ධසෝෂ ධර්ම විද්‍යාලය, මාණිකාව, බඹරගහඇල 1058 එස්.එච්.එම්.චමෝද්‍යා සත්සරණි 89 2
198 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 5 ,6 , 7 , 8 කණිෂ්ඨ අංශය හාරිස්පත්තුව දකුණ ශ්‍රී විද්‍යානන්ද දහම්පාසල, බරිගම, වැරැල්ලගම 1070 යු.ජි.කේ.ඒ. විජේසේන 88 3
199 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 5 ,6 , 7 , 8 කණිෂ්ඨ අංශය යටිනුවර, ගඟපළාත ශ්‍රී සුධර්මෝදය දහම්පාසල, විජිත මාවත, පෑලව, මුරුත්තලාව 1055 ඩබ්.ජි.කවිදු උමේෂ් 87 4
200 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 5 ,6 , 7 , 8 කණිෂ්ඨ අංශය හාරිස්පත්තුව උතුර ශ්‍රී ගුණසාර දහම් පාසල, තිත්තපජ්ජල, වැරැල්ලගම 1071 එච්.ඩබ්.ජි.එම්. මල්හාර ශ්‍රී භාරත විජේසිංහ 85 5
201 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 9 ,10 , 11 , 12 ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය යටිනුවර, ගඟපළාත ශ්‍රී සුධර්මෝදය දහම් පාසල, මුරුතලාව 1082 කේ.එම්.ජී. සශිල ඩිල්ශාන් පුෂ්පකුමාර 291 1
202 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 9 ,10 , 11 , 12 ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය පාතහේවාහැට, තලාතුඔය ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසල, මුදුනකඩේ, තලාතුඔය 1089 රශ්මික ප්‍රභාශ්වර ගමආරච්චි 286 2
203 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 9 ,10 , 11 , 12 ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය ගඟවට කෝරළය උතුර ශ්‍රී නාථ දේවාලය දහම් පාසල, මහනුවර 1078 මයුමි අයෝධ්‍යා රණසිංහ 282 3
204 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 9 ,10 , 11 , 12 ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය පූජාපිටිය උඩමුදුන ශ්‍රී පූර්වාරාම රතනසාර දහම් පාසල, පූජාපිටිය 1096 එල්.ජී.ජී. රුක්මාල් බණ්ඩාර 276 4
205 මව්ගුණ පියගුණ ගී ගායනා 9 ,10 , 11 , 12 ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය පස්බාගේ කෝරළය ශ්‍රී සුගත ධමෝධ දහම් පාසල, නාවලපිටිය 1102 බී.ආර්.පී. දුලංග සම්පත් රන්තිලක 272 5