මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ දහ නව වැනි (නිදහසින් පසු) දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ දිසාපති වශයෙන් චන්දන තෙන්නකෝන් මහතා 2020.10.16 වන දින රාජකාරි ආරම්භ කළේය. ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකු වන චන්දන තෙන්නකෝන් මහතා වසර 25 කට වැඩි කාලයක් රජයේ තනතුරු රැසක් හෙබවූ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකී. මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ දිසාපති ලෙස පත්වීමට පෙර මහනුවර මහ නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස් ලෙස ඒ මහතා කටයුතු කළේය.

මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති මෙම අවස්ථාවට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාට ආශිර්වාද පළකිරීමට ශ්‍යාමෝපාලි මහා නිකායේ අස්ගිරි සහ මල්වතු උභය මහා විහාරීය ගරුතර සංඝරත්නයද වැඩම කර සිටියහ.

චන්දන තෙන්නකෝන් මහතා රාජකාරි ආරම්භ කරන අවස්ථාව සඳහා ගරු මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් යූ ගමගේ මැතිතුමා, මහනුවර දිස්ත්‍රික් ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ ගරු සම සභාපති වසන්ත යාපා බණ්ඩාර මැතිතුමා, මහනුවර මහ නගර සභාවේ ගරු නගරාධිපති කේසර සේනානායක මැතිතුමා සහ රජයේ නිලධාරීහු රැසක් ද සහභාගි වූහ.

1

2

3

4

5

6

7

8