72 වන නිදහස් සැමරුමට සමගාමීව මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය මූලික කරගෙන පවත්වන ලද විශේෂ රුක් රෝපණ වැඩ සටහනක් ද කුණ්ඩසාලේ පිහිටි ජාතික කලා නිකේතන පරිශ්‍රයේ දී 2020.02.04 වන දින පැවැත්වුනු අතර, එම වැඩ සටහනේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් මහනුවර මහ දිසාපති ඩී.එම්.එන්.ජී.ජී.ටී. කරුණාරත්න මහතා සහභාගි වුනා. මෙහිදී කුණ්ඩසාලේ කලා නිකේතන පරිශ්‍රයේ පැල 50 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් රෝපණය කිරීමට කටයුතු කර තිබුණු අතර, වැඩසටහනෙන් අනතුරුව රුක් රෝපණයේ ඇති වැදගත්කම පිළිබඳව විශේෂ දේශන වලින් සමන්විත වැඩසටහනක් ද සංවිධානයකර තිබීම විශේෂත්වයක් වුනා.

මෙම අවස්ථාව සඳහා මධ්‍යම පළාත් නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් චන්ද්‍රා ජයතුංග මහත්මිය ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් සහභාගි වී සිටි අතර, කුණ්ඩසාලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබුණා. මෙම රුක් රෝපණ වැඩ සටහනට අමතරව මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයකම රුක් රෝපණ වැඩ සටහනක් සංවිධානය කිරීමට කටයුතු කර තිබුණා.

එසේම 72 වන නිදහස් සැමරුමට සමගාමීව ගඟවට කෝරළේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින්ද විශේෂ නිදහස් දින සංස්කෘතික සංදර්ශනයක් සංවිධානය කර තිබුණු අතර, මහනුවර මහ දිසාපති ඩී.එම්.එන්.ජී.ජී.ටී. කරුණාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී ඉතාමත් විචිත්‍රවත් ලෙස එය පැවැත්වුනා.

DSC 4284

DSC 4285

DSC 4292

DSC 4297

DSC 4305

DSC 4321

DSC 4322

DSC 4324

DSC 4341

DSC 4383

DSC 4386

DSC 4399

DSC 4448

DSC 4449

DSC 4453