ශ්‍රී ලංකාවාසී සහ ලෝකවාසී ජනතාවට ආශිර්වාද පතා දිවයින පුරා සිදුකළ ආගමික වැඩසටහන් මාලාවේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන 2020.03.07 සහ 08 යන දිනයන් වලදී පේරාදෙණිය ශ්‍රී සුබෝධාරාම විහාරයේ දී පැවැත්විනි. සර්ව රාත්‍රික පිරිත් සඡ්ඡායනයක් සහ පසුදින සංඝයාවහන්සේලා 130 ක් නමක් උදෙසා දානමය පුණ්‍ය කර්මයක් පවත්වන ලදී.

මහනුවර දිසාපති/ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඩී.එම්.එන්.ජී.ජී.ටී. කරුණාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම වැඩසටහන පැවැත්වුන අතර, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඇතුළු ආයතන රැසක නිලධාරීන් මේ සඳහා සහභාගි විය.

බුද්ධශාසන, සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ යෝජනාවක් පරිදි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඇතුළු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය එක්ව, මහනුවර දිස්ත්‍රික් මෙම පුණ්‍ය කටයුත්ත සංවිධානය කරන ලදී. ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලීසිය ද මේ සඳහා සහයෝගය ලබාදෙන ලදී.

DSC 5142
 
DSC 5158
 
DSC 5177
 
DSC 5187
 
DSC 5206
 
DSC 5218
 
DSC 5242
 
DSC 5248
 
DSC 5252
 
DSC 5280
 
DSC 5320
 
DSC 5422