බක්මහ දිව්රුම

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් බක්මහ දිව්රුම

මත් ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන වෙනුවෙන් සිදු කෙරෙන බක්මහ දිව්රුම වැඩසටහනේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් උත්සවය අද (03) පෙ.ව. 8.00 ට මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය පරිශ්‍රයේදී පවත්වන ලදී. එහිදී සියළු නිලධාරීන් විසින් මත්ද්‍රව්‍ය පිටු දැකීම සම්බන්ධ බක්මහ ප්‍රතිඥාව ලබාදීම සිදු වූ අතර කෙටි උත්සව සභාවක්ද පැවැත්විය.

මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ දිසාපති තිස්ස කරුණාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම උත්සවය සදහා මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සහ ගගවට කෝරලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යන කාර්යාලවල නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වූහ.

මත් ද්‍රව්‍ය භාවිතය සහ ලාංකීය ජනතාව මුහුණ දෙන අභියෝග යන මාතෘකාව යටතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් තිස්ස කරුණාරත්න මහතා විසින් මෙහිදී විශේෂ දේශනයක්ද පවත්වන ලදී.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்